🟩เสพสอนบ่มิสอน Live by EdSociate #8: สอบปลายภาคอย่างไรดี? ทางเลือกและข้อดี/ข้อเสีย

🧲การสอบแบบเนื้อหาครอบคลุมทั้งเทอม โหดไปหรือไม่?

🧲หรือ สอบปลายภาคแค่เนื้อหาหลังกลางภาค ดี/ไม่ดีอย่างไร?

🧲 สอบ online หรือสอบ on-site ดีกว่ากัน?

🧲สอบ online แบบ on-site ทำอย่างไร?

.

บ่นเรื่องสอน + ปรับทุกข์ + ตอบปัญหาคาใจ แวะมาทักทายกับเราได้

Credits: ภาพโนบิตะ จากการ์ตูนโดราเอมอน (Doraemon)

Links

“ทดลองจัดสอบ Online แบบ Onsite” โดยอาจารย์ Arnan (Roger) Sipitakiathttps://medium.com/…/%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8…